White night

poolparty white night | Meusel | Tui Cruises Mein Schiff  | 2018 | Regie: René Meusel | Kostüme: Lisa Brzonkalla
Video

Show, Kostümbild, White night, 1

White night pool party

Show, Kostümbild, White night, 2

White night pool Party

White night pool Party

White night pool Party

White night pool Party

White night pool Party

White night pool Party

White night pool Party

White night pool Party

White night pool Party

Show, Kostümbild, White night, 3

White Night Pool party

Show, Kostümbild, White night, Peacoack
Show, Kostümbild, White night, Indianer
Show, Kostümbild, White night, Blumenmann
Show, Kostümbild, White night, la Mujer