White night

poolparty white night | Meusel | Tui Cruises Mein Schiff  | 2018 | Regie: René Meusel | Kostüme: Lisa Brzonkalla
Video

Show, Kostümbild, White night, 1

White night pool party

Show, Kostümbild, White night, 2

White night pool Party

Show, Kostümbild, White night, 3

White Night Pool party

Show, Kostümbild, White night, Peacoack
Show, Kostümbild, White night, Indianer
Show, Kostümbild, White night, Blumenmann
Show, Kostümbild, White night, la Mujer